Mentions legales

Політика конфіденційності та захисту персональних даних 
Politique de confidentialité et de protection des données à caractère personnel
 1. Загальні положення 

1.1. Управління сайтом https://fr.ui.org.ua/ (далі – «Веб-сайт») здійснюється державною установою «Український інститут» (далі – «Український інститут»). 

1.2. Український інститут з повагою ставиться до конфіденційної (персональної) інформації всіх без винятку осіб, які відвідали Веб-сайт, а також тих, хто користується наданими Веб-сайтом сервісами.  

1.3. Цей документ визначає як Український інститут збирає, використовує та розкриває інформацію про вас, коли ви відвідуєте Веб-сайт. 

 1. Збір інформації

2.1.  При використанні сервісів Веб-сайту, Український інститут автоматично збирає певну інформацію про ваш пристрій, а саме: 

даних, що надаються користувачем як при заповненні реєстраційних форм, так і в процесі користування сервісами; 

файли cookies; 

–  IP-адреси;  

–  параметри налаштувань інтернет-браузерів (User-agent);  

– мову,  дату і тривалість перебування користувача на Веб-сайті; 

–  відвідані сторінки на Веб-сайті. 

2.2. Український інститут збирає тільки ті персональні дані, які свідомо і добровільно надані Вами при заповненні форми підписки на розсилку новин Веб-сайту, форми для заявників на проєкт за підтримки Українського інституту у Франції тощо. 

2.3. Використовуючи Веб-сайт, та/або інші пов’язані сервіси та інструменти Українського інституту, особа підтверджує, що надає згоду на обробку Українським інститутом персональних даних, а саме:  

– прізвища, власного імені;  

– електронної пошти. 

2.4. Персональні дані зберігаються на термін не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх обробки. 

2.4. Український інститут використовує файли cookie для збирання інформації про вас. Файли cookie – це блок даних, який не дозволяє ідентифікувати користувачів, але використовується для запису інформації про перегляд ними Веб-сайту 

2.5. Ви можете відмовитися від файлів cookie, змінивши налаштування свого браузера. Це ніяк не вплине на ваші можливості використання Веб-сайту. 

 1. Використання інформації

3.1. Український інститут використовує інформацію, яку збирає про вас, для таких цілей: 

 • Надання вам доступу до Веб-сайту та його функцій. 
 • Відповідь на ваші запити та запитання. 
 • Удосконалення Веб-сайту та його контенту. 
 • Збору статистичних даних. 
 1. Розкриття інформації

4.1. Український інститут не обмінює і не передає вашу особисту інформацію третім сторонам, за винятком випадків, коли така передача є вимогою законодавства, на прохання суб’єкта персональних даних або якщо  Український інститут вважає, що це необхідно для захисту  його прав або безпеки 

4.2. Українскьий інститут розуміє, що особиста інформація є цінністю і невід’ємним змістом, в тому числі, особистих немайнових прав будь-якої фізичної особи, тому вживає всіх можливих заходів для захисту особистої інформації користувачів, добровільно і усвідомлено переданої останніми Українському інституту.  

 1. Захист інформації

5.1. Український інститут використовує загальноприйняті стандарти технологічного та операційного захисту інформації і персональних даних від втрати, крадіжки та несанкціонованого доступу, використання та розкриття.  

5.2. Український інститут надає доступ до інформації користувачів тільки тим своїм співробітникам та підрядникам, яким необхідно мати цю інформацію для здійснення операцій, які виконуються від імені Українського інституту. 

5.3. Ви можете вимагати, щоб Український інститут  знищив будь-які особисті дані, які отримав щодо вас. Це не включає будь-які дані, які Український інститут зобов’язаний зберігати в адміністративних, правових цілях та цілях безпеки. 

5.4. Для оновлення, отримання доступу, внесення змін, блокування або видалення своїх персональних даних, відкликання згоди на обробку персональних даних, яка були Вами надана Українському інституту відповідно до цієї Політики, або в разі наявності будь-яких зауважень, побажань або претензій щодо Ваших персональних даних, які обробляються Українським інститутом, будь ласка, звертайтеся  за електронною адресою: [email protected] (надавши документ, що посвідчує особу). 

 1. Зв’язатися з нами:

6.1. Якщо у вас є запитання або занепокоєння щодо цієї політики конфіденційності, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою: [email protected]. 

 1. Conditions générales

1.1. Le site https://fr.ui.org.ua/ (ci-après dénommé « le site Web ») est propriété de l’établissement public « Institut ukrainien » (ci-après dénommé « l’Institut ukrainien »).

1.2. L’Institut ukrainien respecte la confidentialité des données personnelles de tous les utilisateurs (sans exception) du site Web et des services proposés par le site Web.

1.3. La présente Politique de confidentialité établit la manière dont l’Institut ukrainien collecte, traite et divulgue les données personnelles vous concernant, lorsque vous interagissez avec le site Web.

2. Collecte des données à caractère personnel

2.1. Lorsque vous utilisez les services proposés par le site Web, l’Institut ukrainien collecte automatiquement les données suivantes concernant votre appareil :

– les données communiquées lorsque vous remplissez un formulaire d’inscription et lorsque vous utilisez les services proposés par le site Web ;

– les cookies ;

– les adresses IP ;

– les paramètres des navigateurs Internet (chaîne de l’agent utilisateur) ;

– la langue, la date et la durée d’utilisation du site Web ;

– les pages consultées sur le site Web.

2.2. L’Institut ukrainien collecte uniquement les données personnelles que vous fournissez activement et consciemment lorsque vous remplissez un formulaire d’inscription à notre bulletin d’information ou un formulaire de candidature à un projet organisé avec le soutien de l’Institut ukrainien en France, entre autres.

2.3. Lorsque vous interagissez avec le site Web ou les autres services et outils que propose l’Institut ukrainien, vous consentez à ce que l’Institut ukrainien traite vos données personnelles, à savoir :

– votre nom et prénom ;

– votre adresse e-mail.

2.4. Vos données à caractère personnel sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.

2.4. L’Institut ukrainien dépose des cookies afin de collecter vos données personnelles. Les cookies sont des fichiers informatiques qui enregistrent et conservent les données relatives à l’utilisation du site Web, mais ils ne permettent pas d’identifier les utilisateurs.

2.5. Vous pouvez vous opposer au dépôt de cookies en modifiant les paramètres de votre navigateur (vos interactions avec le site Web n’en seront aucunement affectées).

3. Traitement des données à caractère personnel

3.1. L’Institut ukrainien traite vos données afin de répondre aux finalités suivantes :

– vous donner accès au site Web et aux fonctionnalités qu’il présente ;

– répondre à vos demandes et à vos questions ;

– améliorer le site Web et son contenu ;

– collecter des données statistiques.

4. Divulgation de vos données à caractère personnel

4.1. L’Institut ukrainien ne transmettra vos données personnelles à des tiers que dans les cas suivants :

– pour répondre à une obligation légale ;

– sur demande expresse de votre part ;

– si la non-transmission de vos données compromet les droits ou la sécurité de l’Institut ukrainien.

4.2. L’Institut ukrainien a pleinement conscience que la confidentialité des données personnelles est un droit inaliénable de la personne humaine, c’est pourquoi il prend toutes les mesures nécessaires pour protéger les données personnelles que vous lui avez fournies activement et consciemment.

5. Protection des données à caractère personnel

5.1. L’Institut ukrainien protège vos données personnelles, à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées, contre la perte, le vol et contre l’accès, le traitement et la divulgation non autorisés ou illicites.

5.2. L’Institut ukrainien n’autorise l’accès à vos données personnelles qu’à ses collaborateurs et prestataires, lorsqu’elles leur sont indispensables pour mener à bien des actions réalisées au nom de l’Institut ukrainien.

5.3. Vous pouvez exiger de l’Institut ukrainien la suppression de toute donnée personnelle vous concernant, à l’exception des données que l’Institut ukrainien est tenu de conserver à des fins administratives, juridiques ou sécuritaires.

5.4. Pour mettre à jour, modifier, bloquer, supprimer ou obtenir l’accès à vos données personnelles ; pour annuler l’autorisation de traitement de vos données personnelles, fournie à l’Institut ukrainien aux conditions énoncées par la présente Politique de confidentialité ; pour poser une question, nous faire part de vos remarques ou introduire une réclamation au sujet des données personnelles vous concernant traitées par l’Institut ukrainien, nous vous prions d’écrire à l’adresse suivante : [email protected] (il vous est demandé de présenter une pièce d’identité).

6. Nous contacter

6.1. En cas de question ou d’inquiétude de votre part concernant la présente Politique de confidentialité, nous vous prions d’écrire à l’adresse suivante : [email protected].